Forfatterarkiv: admin

Referat fra DaNS Generalforsamling 2009

Valg af dirigent og referent: Vagn Sunesen og Annelise Meisner Lund blev valgt. Vagn konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. (beretning fremsendt til medlemmer) Ida fremlægger bestyrelsens beretning og henviser til den skriftlige beretning. Behandling af … Læs resten

Landskonference 2010

Torsdag d. 20. maj i Odense Neurovidenskab – forklarer den alt? 9.00 Ankomst, registrering og kaffe 9.45 Velkomst v/DaNS’ formand Karen Sørensen 10.00 ”Læsevanskeligheder efter hjerneskade: Hvad kognitiv neurovidenskab kan forklare, og hvad vi stadig ikke ved.” v/Cand.psych., PhD Randi … Læs resten

Fyraftensmøde forår 2010

Syn, hjerneskade og læsningv/ optometrist Steen Aalberg Steen Aalberg har siden 1990, gennem uddannelsesforløb i USA, Sverige og Letland, specialiseret sig i synets udvikling, motorik og neurologi. Han driver nu en specialklinik for synsundersøgelse og træning. Indhold: Rehabilitering efter hjerneskade … Læs resten

Link

Her kan du se nyttige links der relaterer til området nueropædagogik. Læs resten

Om DaNS

Dette er et indlæg om et eller andet

Fyraftensmøde forår 2009

Hjerneskade og træthed v/ psykolog Lucie Nielsen Lucie Nielsen har i forbindelse med sin praktik ved Hjerneskadecentret i Odense beskæftiget sig med træthedsproblematikken hos hjerneskadede og skrevet speciale om emnet. Program for oplægget: Hvad er hjerneskadetræthed for et fænomen Opsummering … Læs resten