Forfatterarkiv: Signe Sørensen

DaNS landskonference 2017. AKTIV HJERNE!

Neurooptemetri v. Steen Aalberg Udviklingsmuligheder for den skadede hjerne v. Troels Wesenberg Kjær Visuelle perceptionsforstyrrelser efter commotio/postcommotio og kranietraume v. Neuro-optemetrist Steen Aalberg De fleste tager synet for givet uden tanke for dets overordnede formål og kompleksitet. begrebet syn rækker … Læs resten

Hjernerystelse og Post Commotionelt Syndrom (PCS)

1. februar 2018 i Holbæk og 8. februar 2018 i Århus, fyraftensmøder om – Følger! Håndtering! Indsatser! Oplægsholder, Lisbeth Juul Hansen, neuropsykolog og specialist i hjernerystelse og piskesmæld. Hvert år får mindst 25000 danskere hjernerystelse. langt de fleste kommer sig … Læs resten

Referat af generalforsamling 27. april 2017

Valg af referent (Mette Espersen) og dirigent (Signe Sørensen) Formandens beretning: Annemette Aalund gik af som formand i år 2016 og formandsposten blev overtaget af næstformand Addy Kristinsdottir. Addy træder ud af bestyrelsen pr. 27.april 2017. Der har været afholdt … Læs resten

dagsorden til generalforsamling 2017

Dagsorden til generalforsamling d. 27. april 2017 kl. 16 i BYGNINGEN, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle 1. Valg af dirigent og referent 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 3. Behandling af indkomne forslag 4. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår … Læs resten

Uformelle omsorgsgivere

- pårørende til mennesker med følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade Maria Ødegård holdt den 1. februar 2017 et levende og interessant oplæg om det at være pårørende til et menneske med følgevirkninger efter en hjerneskade. Maria arbejder til dagligt som socialrådgiver … Læs resten

Landskonference 14. april 2016 – Begrib kommunikationen

Løsningsfokuseret samtale med Henrik Vesterhauge-Petersen. Kognitive kommunikationsforstyrrelser med Iben Christensen og Lone Grønnegaard Wachner. Løsningsfokus og recovery v. supervisor Henrik Vesterhauge-Petersen Den løsningsfokuserede samtale er en ressource- og fremtidorienteret tilgang til problemløsning. De enkle og konstruktive terapeutiske principper bygger på … Læs resten

Hjernerystelse (commotio cerebri) – forskningsprojekt for unge med svære følger efter hjernerystelse

Horsens den 28. januar 2016 – klokken 17.00 til 20.00 Hjernerystelse (commotio cerebri) – forskningsprojekt for unge med svære følger efter hjernerystelse. Oplægsholder neuropsykolog Mille Møller Thastum.

Afasi, kommunikative udfordringer og samtalestøtte (SCA)

Århus den 29. oktober 2015 klokken 17.00 til 20.00 Afasi, kommunikative udfordringer og samtalestøtte (SCA) Oplægsholder logopæd Mette Hougaard Villadsen IKH, region Midt. Se handouts fra fyraftensmødet her!

Afasi, kommunikative udfordringer og samtalestøtte (SCA)

Odense den 22. oktober 2015 -  klokken 17.00 til 20.00 Afasi, kommunikative udfordringer og samtalestøtte (SCA) Oplægsholder Logopæd Bodil Wils CKV, Odense. Se Bodils Wils’ powerpoint fra fyraftensmødet her!

DaNS Landskonference 2015

Robusthed, hjerne og læring Torsdag den 7. maj 2015 Mind, brain and education v. Ole Lauridsen Oplæget tog afsæt i forskningsgrenen ‘ Mind, brain and education’ og bevægede sig ind i områderne ‘Hvad ved vi?’ (dvs. hvad ved forskningen mere … Læs resten