dagsorden til generalforsamling 2017

Dagsorden til generalforsamling d. 27. april 2017 kl. 16 i BYGNINGEN, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle 1. Valg af dirigent og referent 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning 3. Behandling af indkomne forslag 4. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår … Læs resten

Referat af generalforsamling 2015

Dagsorden til Generalforsamling D. 07.05.14. kl. 16.15 på UCL, Asylgade 7-9,5000 Odense 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Signe Sørensen. Referent: Addý Guðjóns Kristinsdóttir Punkt til dagsorden: 8: Valg til revisor. 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning Generalforsamlingen er lovligt … Læs resten

Generalforsamling 2013 – Årsberetning

Årsberetning 2013 BestyrelsesarbejdetPå generalforsamlingen 2012 valgte kasserer Helle Feifer at udgå af bestyrelsen, men stillede til gængæld op som suppleant til bestyrelsen og blev valgt ind. Der var desværre ingen kandidater, der stillede op til den ledige bestyrelsespost. Generalforsamlingen bar stort … Læs resten

Årsberetning – generalforsamling 2013

Årsberetning 2013 Bestyrelsesarbejdet På generalforsamlingen 2012 valgte kasserer Helle Feifer at udgå af bestyrelsen, men stillede til gængæld op som suppleant til bestyrelsen og blev valgt ind. Der var desværre ingen kandidater, der stillede op til den ledige bestyrelsespost. Generalforsamlingen … Læs resten

Årsberetning – generalforsamling 2012

Generalforsamlingen 26.04.2012 Årsberetning. BestyrelsenPå generalforsamlingen i 2011 sagde vi farvel til Karen Sørensen, der var formand samt Henrik Skovhuus, der var suppleant. Tak til jeres indsats i DaNS. Eva Helms blev valgt ind som suppleant samt Annie Houlberg som bestyrelsesmedlem. … Læs resten

Generalforsamling 2011 – formandens beretning

Dansk Neuropædagogisk Selskab har netop afviklet foreningens 11. konference som i år markerer 10-året for foreningens eksistens. Derfor har vi i år afholdt  Jubilæums konference, og foreningens 10. ordinære   generalforsamling i foreningen er i gang. Beretningen skitserer hvordan DaNS har … Læs resten

Generalforsamling 2010 – årsberetning

Generalforsamling d. 20. maj 2010. Bestyrelsens beretning. Dansk Neuropædagogisk Selskab har netop afviklet den 10. Neuropædagogiske Landskonference, og den 9. ordinære generalforsamling i foreningen er i gang. Beretningen skitserer hvordan DaNS har arbejdet i det forløbne år siden sidste generalforsamling, … Læs resten

Referat af DaNS generalforsamling 2010

Referat fra generalforsamling i DaNS 20.5.10 1. Valg af dirigent og referent • Vagn Sunesen og Annelise Meisner Lund blev valgt. Vagn konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. • Det er DaNS´ s 9. ordinære generalforsamling og … Læs resten

Referat fra DaNS Generalforsamling 2009

Valg af dirigent og referent: Vagn Sunesen og Annelise Meisner Lund blev valgt. Vagn konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. (beretning fremsendt til medlemmer) Ida fremlægger bestyrelsens beretning og henviser til den skriftlige beretning. Behandling af … Læs resten

Beretning 2009

Dansk Neuropædagogisk Selskab har netop afviklet den 9. Neuropædagogiske Landskonference, og vi skal holde den 8. ordinære generalforsamling i foreningen. Hvordan har DaNS så arbejdet i det forløbne år? Og hvilke idéer og forhåbninger har vi til de kommende år? … Læs resten