Landskonference 14. april 2016 – Begrib kommunikationen

Løsningsfokuseret samtale med Henrik Vesterhauge-Petersen.
Kognitive kommunikationsforstyrrelser med Iben Christensen og Lone Grønnegaard Wachner.

Løsningsfokus og recovery
v. supervisor Henrik Vesterhauge-Petersen
Den løsningsfokuserede samtale er en ressource- og fremtidorienteret tilgang til problemløsning. De enkle og konstruktive terapeutiske principper bygger på de elementer af løsninger, som allerede er til stede i klientens liv. I et respektfuldt samarbejde med klienten er dennes ressourcer, selvstændigt formulerede mål og evne til at udvikle egne, unikke løsninger i samarbejdets fokus.

Med udgangspunkt i løsningsfokuseret praksis vil oplægget indeholde en række praktiske og konkrete redskaber til en rehabiliterende tilgang, som understøtter klientens recovery proces.

Henrik Vesterhauge-Petersen er medejer af firmaet Solution (www.solutionfocus.dk) og har siden 1999 undervist i Løsningsfokuseret samtale og Feedback Informed Treatment indenfor Rehabilitering, socialpsykiatri, misbrugsbehandling sundheds- og familiearbejde.

Kognitive kommunikationsforstyrrelser
v. audiologopæder Lone Grønnegaard Wachner og Iben Christensen

Kognitive kommunikationsforstyrrelser er en hyppig følge af erhvervet hjerneskade, men hvad er de egentlig for en størrelse, hvordan opstår de, og hvordan kan man støtte de ramte og deres pårørende til succesfuld kommunikation?
Med udgangspunkt i antagelsen om, at kognitive kommunikationsforstyrrelser opstår i et komplekst samspil mellem kognition, sprog, perception og fysiologi, skabes der en fælles forståelsesramme for vanskelighederne, som underbygges gennem lyd- og videoeksempler med borere i forskellige faser af deres rehabiliteringsforløb . I forlængelse heraf gives der forslag til, hvordan obsrevationer og testresultater kan bruges som afsæt til at skabe indsigt og støtte en succesfuld kommunikation hos de ramte i samspil med både pårørende og professionelle.

Lone Grønnegaard Wachner, Neurofaglig konsulent, talepædagog og lærer. Medforfatter til DTHS’s God Praksis i udredning af Kognitive Kommunikative Vanskeligheder. Efteruddannet hos Sheila McDonalds CCD. Kursus i narrativ tilgang i rehabilitering. Arbejder med Kognitiv rebhabilitering individuelt og i grupper på CSU-Slagelse.

Iben Christensen, Cand. Mag. i Audiologopædi. Arbejder til dagligt med rehabilitering af svært skadede patienter med Traumatisk Hjerneskade på Højt Specialiseret Afdeling for Neurorehabilitering og Traumatisk hjerneskade, Rigshospitalet-Glostrup med udefunktion på Hvidovre Hospital. Deltafer i DTHS’s arbejdsgruppe vedr. revidering af God Praksis i udredning af Kognitive Kommunikationsforstyrrelser. Oversætter af og kursusholder i FAVRES – Funktionel Analyse og Verbalt Ræsonenement (Test af kognitive kommunikationsforstyrrelser). medarrangør af og efteruddannet ved Sheilla McDonalds kursus Cognitive Communication Disorders, niveau 1 og 2 på Hvidovre Hospital.

Der er lukket for kommentarer.