dagsorden til generalforsamling 2017

Dagsorden til generalforsamling
d. 27. april 2017 kl. 16 i BYGNINGEN, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle

1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår v. kasserer
5. Godkendelse af  rammebudget og fastlæggelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen:
- Annie Houlberg, speciallærer, genopstiller
- Addy Gudjons Kristinsdottir, audiologopæd CSV Odense, genopstiller ikke
- der er derfor en ledig post i bestyrelsen. Kontakt bestyrelsen for yderligere information
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:
- der er to ledige poster som suppleanter i bestyrelsen. Kontakt bestyrelsen for           yderligere information
8. Valg af revisorer
9. Evt

Der er lukket for kommentarer.