Referat af generalforsamling 27. april 2017

  1. Valg af referent (Mette Espersen) og dirigent (Signe Sørensen)
  2. Formandens beretning: Annemette Aalund gik af som formand i år 2016 og formandsposten blev overtaget af næstformand Addy Kristinsdottir. Addy træder ud af bestyrelsen pr. 27.april 2017. Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder. To fyraftensmøder blev afholdt. Øget synlighed i form af nyhedsbreve er taget vel imod. Desuden produceret en pjece “den røde tråd” til uddeling for at brede viden om foreningen og viden om Neuropædagogik. Vi skal i øget grad selv sørge for vidensopdatering. Derfor er vores forening vigtig! Det kræver dog at der er opbakning.
  3. Ingen indkomne forslag
  4. Regnskab for 2016: regnskabet godkendes.
  5. Godkendelse af rammebudget og kontingent. Det besluttes at fastholde det samme kontingent i det kommende år.
  6. Valg til bestyrelsen: Addy går ud af bestyrelsen. Anni går fra bestyrelsesmedlem til at være suppleant, Lone Bertram lhb@horsens.dk læreruddannet talepædagog fra “Kommunikation og teknologi” i Horsens og  Lisbeth Skotte lss@nyborg.dk læreruddannet fra Ryslinge på Fyn vælges ind i bestyrelsen.
  7. Suppleant til bestyrelsen: Anni Houlberg og Maria Ødegaard socialrådgiver  fra Odense vælges til bestyrelsen.
  8. Valg af revisorer: Hanne og Jane fra Randers har indvilget i at fortsætte som revisorer.
  9. Evt: Afslutningsmiddag 18.maj kl. 18.00 i Kolding (Signe), næste bestyrelsesmøde 30. maj kl.15.30-17.30 hos Lone Bertram i Horsens, Langballe 6, 8700 Horsens syd

Der er lukket for kommentarer.