fyraftensmøde efterår 2005

Kommunikation og sygdomsindsigt efter skade i højre hemisfære.
v/ speciallærer Lone MogensenTaleinstituttet, Nordjyllands Amt

Manglende sygdomsindsigt efter en påvirkning af højre hemisfære og de kommunikative ændringer, som kan følge heraf.
De nonverbale og verbale kommunikationsvanskeligheder – herunder de vanskeligheder, der opstår ved usikker opfattelse af den sproglige kontekst – og ved manglende overholdelse af sprogbrugsprincipperne og samarbejdsprincipperne.

Hvordan påvirker de kognitive vanskeligheder inferensdannelsen?
Hvordan påvirker den manglende abstraktionsevne den daglige kommunikation i forhold til at forstå almindelig hverdagskommunikation herunder indirekte tale, humor og ironi?
Hvordan samtaler man med en hjerneskadet, der har ændret sin kommunikation, uden han er bevidst herom?

Oplæg og debat

Der er lukket for kommentarer.