Landskonference 2006

Konferenceprogram
- Kl. 09.00 Ankomst, registrering og kaffe

- Kl. 09.30 Velkomst

- Kl. 09.45 ‘Læring og hukommelse i spændingsfeltet mellem menneskets natur og kultur’ v/Hans Henrik Knoop, lektor i pædagogisk antropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet

- Kl. 11.15 Pause

- Kl. 11.30 ‘Hukommelsesvanskeligheder – hvilken praksis?’ v. Anne Vibeke Fleischer, børneneuropsykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Ballerup

- Kl. 13.00 Frokost

- Kl. 14.00 ‘Den dynamiske hjerne. Hjernens anvendelsesrelaterede plasticitet’ v. Jesper Mogensen, lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Amager

- Kl. 15.30 Afslutning

- Kl. 15.45 Generalforsamling, DaNS’ 5. ordinære generalforsamling – Kun for medlemmer
Hans Henrik Knoop:

Vi ved i dag meget om, hvorledes læreprocesser foregår, og hvorledes hukommelsen er organiseret. Foredraget sammenfatter nogle af de mest grundlæggende indsigter og viser, hvorledes disse både har almen- og specialpædagogisk anvendelighed.
Anne Vibeke Fleischer:

“Han lærer ikke af sine erfaringer”. “Han kan bogstaverne den ene dag, men ikke den næste dag”. “Det hænger ikke fast. Det er som at lægge noget ind på skrå hylder”.

Med udgangspunkt i disse sætningers problematik præsenteres en neuropsykologisk analyse af sammenhængen mellem læring og hukommelse, idet der også sættes fokus på praktisk pædagogisk indsats.
Jesper Mogensen:

I modsætning til den fortsat alt for udbredte opfattelse hos både fagfolk og den øvrige befolkning er hjernen langt fra ”færdigudviklet” i pubertetsalderen. Tværtimod fortsætter hjernen gennem hele livet med en konstant videreudvikling og ”finpudsning” af neuronernes kontaktmønstre. Denne neurale plasticitet indebærer, at erfaringer, oplevelser, problemløsning og andre former for anvendelse af hjernen konstant former og omstrukturer vor hjerne.
Arrangørerne håber, at ovenstående program vil appellere til mange af de professionelle, der arbejder pædagogisk med personer med erhvervet hjerneskade – at konferencen dermed vil kunne bidrage med inspiration og ny viden til en bred kreds inden for det neuropædagogiske virkefelt.

Der er lukket for kommentarer.