Jubilæumskonference 2011

 
DaNS
10-års jubilæumskonference
Torsdag d. 12. maj 2011
Hjernens plasticitet i relation til motivation og læring
med
Jan Tønnesvang
Jens Bo Nielsen
Jesper Mogensen

Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Dansk Neuropædagogisk Selskab
 og University College Lillebælt

Dansk Neuropædagogisk Selskab
www.neuropaedagogik.dk
 
Konferenceprogram

9.00 – 9.30 Ankomst, registrering og kaffe

9.30 – 9.35 Velkomst v/DaNS’ formand Karen Sørensen

9.35 – 11.05 Vitaliseringsmiljøer for motivation og læring i rehabiliteringsarbejdet
  v. Jan Tønnesvang
 
11.05 – 11.15 Pause

11.15 – 12.00  DaNS-overraskelse!

12.00 – 12.45  Frokost

12.45 – 14.00 Neurovidenskabelige forskningsresultater sat i relation til nyindlæring og genoptræning v. Jens Bo Nielsen

14.00 – 14.15 Pause med frugt og vand

14.15 – 15.50 Grundforskning i de neurale og kognitive mekanismer, som muliggør posttraumatisk kognitiv rehabilitering v. Jesper Mogensen
 

15.50 – 16.00  Afslutning

——————————————————————————————————-

16.15 – 17.00 DaNS – generalforsamling
 Kun for medlemmer
Praktiske oplysninger

Dato  Torsdag den 12. maj 2011

Tid  Kl. 9.00 – 16.00
  Derefter generalforsamling i DaNS kl. 16.15 (kun for medlemmer)

Sted  University College Lillebælt, Asylgade 7 – 9, 5000 Odense C

Konferencepris  Kr. 750,- + moms – for medlemmer af DaNS
   Kr. 950,- + moms – for ikke-medlemmer
   Priserne er inkl. forplejning og øvrige omkostninger.

Tilmelding  Senest den 12. april 2011 på tilmeldingskuponen på folderens bagside, som sendes til:
   University College Lillebælt, Efter- og videreuddannelsen
   Att.: Lisbeth Normand
   Asylgade 7 – 9, 5000 Odense C
   Tilmelding kan også foretages elektronisk via linket: www.ucl.dk/danskonference

   Tilmeldingen er bindende. I tilfælde af afbud kan sendes en anden deltager.
   Oplysninger herom bedes givet på e-mail: lino@ucl.dk eller til
   tlf. dir. 6318 4025 (Lisbeth Normand).  
   OBS! Der er et begrænset antal pladser.  

Kursusbevis  Der udleveres kursusbevis til deltagerne.
 
 Præsentation
 
 Jan Tønnesvang, cand. psych., ph.d. og professor MSO i social- og personlighedspsykologi på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Leder af Forskningsenheden for Integrativ Psykologi og af Netværk for Integrativ Selvpædagogik samt medlem af styregruppen i Gestalt Terapeutisk Forum.

 Kort om oplægget
 Mennesker med hjerneskade har ikke kun deres læring men tillige deres sociale tilhørsdynamik, identitet og livsmening på spil, når de deltager i rehabilitering og genoptræning. Deres livtag med disse udfordringer understøttes i vitaliseringsmiljøer, der er sensitive over for helheden i deres situation og bidrager med ”psykologisk ilt” til deres grundmotivation. Oplægget vil indkredse de centrale ingredienser i vitaliseringsmiljøer og vise, hvorledes den ”psykologiske ilt” understøtter motivation og læring.

 Præsentation
   
 Jens Bo Nielsen, professor på Institut for Idræt

 Kort om oplægget
 Jens Bo Nielsen fortæller i oplægget om hjernens plasticitet, og hvordan den bliver påvirket ved fysisk aktivitet. Jens Bo Nielsen sætter fokus på, hvordan hjernens repræsentation af muskler ændrer sig ved fysisk aktivitet, og hvordan plastiske ændringer i forbindelserne mellem nerveceller ligger til grund for forbedringer i vores fysiske præstationer. Endelig fortæller Jens Bo Nielsen om, hvordan fysisk aktivitet kan hjælpe til at forebygge og behandle så forskellige hjernesygdomme som slagtilfælde og depression.
 
 Præsentation
 
 Jesper Mogensen, leder af UCN, Københavns Universitet, samt direktør for ReCBIR

 Kort om oplægget
 Jesper Mogensen vil tage udgangspunkt i REF–modellen, dens implikationer for behandling af den hjerneskadede patient – samt understøttelse af genoptræning ved brug af farmaka og motion.
 REF-modellen er udviklet og publiceret af Jesper Mogensen og Hana Malá, henholdsvis leder og viceleder for UCN, Institut for Psykologi. Modellen redegør for de hjernemæssige og kognitive processer, som muliggør en funktionel “normalisering” efter hjerneskader. Der er tale om den første model, der på samme tid kan forklare, hvordan funktioner er “lokaliseret” i hjernen (altså hvordan hjernen er regionalt specialiseret), og hvordan den skadede hjerne på trods af denne specialisering er i stand til i større eller mindre omfang gennem genoptræning at genvinde de ved skaden tabte funktioner.
Dansk Neuropædagogisk Selskab

Medlemskab
Selskabet kan som medlemmer optage alle, der inden for det pædagogiske, sundhedsmæssige eller sociale område arbejder pædagogisk med personer med erhvervet hjerneskade.
Formål
Selskabets formål er at virke til fremme af neuropædagogikken ved bl.a. at:
• Være forum for den neuropædagogiske debat inden for pædagogiske, psykologiske, sundhedsmæssige og sociale arbejdsområder.
• Formidle udveksling af viden, synspunkter og informationer inden for området.
• Profilere og synliggøre den neuropædagogiske indsats.
• Være kontaktorgan til beslægtede fagområder i ind- og udland.
• Forestå og igangsætte kursus- og efteruddannelsesaktiviteter på området.
• Være i kontakt med Videnscenter for Hjerneskade og brugerorganisationer på området.
            DaNS

Der er lukket for kommentarer.