MINDFULNESS

Fyraftensmøde for medlemmer af DaNS og fagpersoner inden for det neuropædagogiske område. 

MINDFULNESS

 Et effektivt redskab til træning af opmærksomhed og bevidsthed, til stresshåndtering og til at opnå en bedre styring og udnyttelse af kognitive ressourcer.

v/ Klinisk autoriseret psykolog Anna Dorthe Hasholt

Speciale i kognitiv terapi og Mindfulnessbaseret kognitiv behandling  

Mindfulness gør det muligt – at bryde med de mange automatiske tanker og handlinger, som vi har i løbet af dagen. Automatiske tanker og handlinger – som kan være kilde til utilfredshed, og som dræner for energi og står i vejen for et mere bevidst fokus og dermed muligheden for vækst og udvikling.  

Mindfulness er et effektiv redskab i forhold til træning af opmærksomhed, hvilket er afgørende for livskvalitet og funktionsniveau, hvis man som menneske har nedsat kognitivt funktionsniveau. Det handler om, at man med mindfulness kan opnå en bedre og mere tilfredsstillende styring og udnyttelse af de  
kognitive ressourcer, som er tilgængelige.

Desuden styrker du din egen rolle i psykologiske dynamikker mellem professionel og klient samt interkollegialt.

 

Tid, Sted, Pris og Tilmelding:

  

Vejle: Onsdag d. 1. februar 2012 kl. 17.00 – 20.00
 
CSV Vejle, Solsikkevej 6, 7100 Vejle
 
Tilmelding til Signe Sørensen på neuropaedagogik@gmail.com eller tlf.: 7492 8266 /   2166 3329
Tilmelding inden den 26/1 2012 oplys EAN. nr eller kontant betaling ved indgangen

Pris incl en let anretning, 100 kr for medlemmer og 200 kr for ikke medlemmer (medlemskab kan tegnes i indgangen)

 

 Professionelt bliver man med Mindfulnesstræning styrket i forhold til parametre som empati, accept, håndtering af lidelse, smerte og afmagt, bevidst nærvær og konstruktive, bevidste valg af mål og strategier.

Der er lukket for kommentarer.