Årsberetning – generalforsamling 2012

Generalforsamlingen 26.04.2012 Årsberetning.

BestyrelsenPå generalforsamlingen i 2011 sagde vi farvel til Karen Sørensen, der var formand samt Henrik Skovhuus, der var suppleant. Tak til jeres indsats i DaNS. Eva Helms blev valgt ind som suppleant samt Annie Houlberg som bestyrelsesmedlem. Vi konstituerede os derefter med Anne Mette Aalund som formand, Annelise Meisner Lund som næstformand, Helle Fejfer som kasserer, Annie Houlbjerg som sekretær, Anders Thomsen og Eva Helms som suppleanter.
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder, hver gang på ASV i Odense hvor Anders Thomsen har været vært. Vi har arbejdet godt og intenst, når vi har mødtes. Hver gang er det oplevelsen af, at tage fra et møde med en fornyet energi, og fyldt med god idéer fra de andre bestyrelsesmedlemmer. På det første møde efter konferencen gik vi allerede i gang med at finde nyt indhold og overskrift til årets konference og fyraftensmøder. I år har vi haft fyraftensmøde om Mindfullness ved klinisk autoriseret psykolog Anna Dorthe Hasholt. I Slagelse blev det afholdt med spændende diskussion ca. 30 deltagere – i første omgang blev det aflyst i Vejle pga. at oplægsholder var blevet syg. Da vi igen inviterede til fyraftensmøde i Vejle i februar, var der meget stor tilslutning og positive tilbagemeldinger på fyraftensmødet.På vores bestyrelsesmøder har vi også vendt ”rigets tilstand” i forhold til besparelser på indsatsen på rehabilitering. Det har været med stor bekymring at se hvordan mange års erfaring forsvinder, når tilbud spares væk, og hvordan det rammer de mennesker, der ikke får den rehabilitering, de har brug for. Det vi aktivt har gjort i bestyrelsen har været, at henvende os til aviser og TV, både lokalt og landsdækkende, samt Sundhedsstyrelsen og ViSH og arbejdet på politisk niveau lokalt. Se indslag på http://www.tv2oj.dk/arkiv/2011/10/07?video_id=22613&autoplay=1Ved henvendelsen til Sundhedsstyrelsen om at DaNS gerne vil være med i udviklingen af fase tre, var tilbagemeldingen, at det kræver, at vi arbejder evidensbaseret. Dette ser jeg som en af vores udfordringer, da det på sigt vil være nødvendigt at kunne frembringe, hvis vi vil være med på beslutningsniveau.  Som formand i DaNS har jeg holdt et oplæg i Dansk Selskab for Neurorehabilitering i forbindelse med, at Sundhedsstyrelsen har fokus på kliniske retninger og kompetenceudvikling i organisering, og indhold i arbejdet med neurorehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade.Slides fra dagen kan findes via vores hjemmeside eller på www.neurorehabilitering.dk
MedlemmerDer er 12 triple, 19 dobbelt samt 31 enkeltmedlemmer. Sidste år var det samlede antal 98, hvor vi i år er på 105 medlemmer. Det er en lille glædelig fremgang. Kognition og PædagogikKognition og Pædagogik 2011 har haft følgende temaer: ”Pædagogiske trends”, ”Evolution,kognition og læring”, ”Adfærd, kontakt og trivsel”, ”Kontrol og frihed”.Vi håber, at I som medlemmer stadig oplever, at modtage et tidsskrift der er med til at holde jer ajour og gøre jer nysgerrige, selv om det ikke altid har noget med vores specifikke fagområde at gøre. Igen i år har det praktiske samarbejde med Psykologisk Forlag om levering af tidsskriftet til vores medlemmer fungeret, så aftalerne bliver overholdt og tidsskriftet leveres stabilt.DaNS’ hjemmeside oa. informationMeddelelser og omtale af DaNS-arrangementer lægges ud på vores flotte hjemmeside: www.neuropaedagogik.dk samt omtales i bladet ”Fokus” som stadig er at finde på Videnscenter Hjerneskades hjemmeside, samt deres elektroniske kalender. (Pr. 1. Januar 2011  overgik ”Videnscenter for Hjerneskade” til Servicestyrelsens fælles Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri – ViHS.)Signe laver et stort stykke arbejde ift. hjemmesiden, da vores mål gennem de sidste par år har været at få en hjemmeside, der er opdateret, informativ og indbydende. Lysten og   modet til at kaste sig ud i opgaven, har Signe heldigvis haft. LandskonferenceI 2011 kunne vi med stolthed holde 10-års jubilæumskonference.Overskriften var ”Hjernens plasticitet i relation til motivation og læring”med Jan Tønnesvang, cand. psych., ph.d. og professor MSO i social- og personlighedspsykologi på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Jens Bo Nielsen, professor på Institut for Idræt og Jesper Mogensen, leder af UCN, Københavns Universitet, samt direktør for ReCBIR.  En dag der indbragte ny viden indenfor flere områder med nogle meget veloplagte oplægsholdere.DaNS´ bestyrelse overraskede på dagen med et musisk pust til kroppen leveret af  Anders Sprotte Konferencen var arrangeret i et samarbejde mellem Dansk Neuropædagogisk Selskab og University College Lillebælt.Året der kommerVi i bestyrelsen ønsker fortsat at arbejde for en årlig landskonference samt to fyraftensmøder. De evige udfordringer er selvfølgelig økonomi og tilslutning. Hjemmesiden vil fortsat være et af vores fokuspunkter. Vi er en bestyrelse bestående af meget engagerede og professionelle personer, dog må vi konstatere, at vi hver især også mærker, at der bliver flere og flere opgaver, der skal løses i vores primære job. Derfor er vi også i en proces, hvor vi skal finde en balance mellem vores visioner for DaNS, og hvad der er realistisk. Vi håber på endnu et spændende år, med jeres fulde opbakning.
Anne Mette AalundFormand

Der er lukket for kommentarer.