Generalforsamling 2013 – Årsberetning

Årsberetning 2013 BestyrelsesarbejdetPå generalforsamlingen 2012 valgte kasserer Helle Feifer at udgå af bestyrelsen, men stillede til gængæld op som suppleant til bestyrelsen og blev valgt ind. Der var desværre ingen kandidater, der stillede op til den ledige bestyrelsespost. Generalforsamlingen bar stort præg af manglende tilslutning, da der kun var fremmødt to medlemmer ud over bestyrelsen. Bestyrelsen er klar over, at vores medlemmer har mange arbejdsopgaver i hverdagen, men vil alligevel opfordre jer til at bruge en time på at støtte op om DaNS, ved at deltage i den årlige generalforsamling.Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Anne Mette Aalund som formand, Annelise Meisner Lund som næstformand, Annie Houlbjerg som sekretær, Signe Sørensen som hjemmesideansvarlig samt Anders Thomsen og Helle Feifer som suppleanter.Bestyrelsen har afholdt fire bestyrelsesmøder i 2012. Møderne har været afholdt på ASV Odense, hvor suppleant Anders Thomsen har været vært, hver gang med et flot traktement, vi som bestyrelse sætter stor pris på.Bestyrelsesarbejdet i år har båret præg af, at vi har været uden en kasserer. P.t. i bestyrelsen er der ingen, der føler sig kompetente til kassereropgaven, og derfor har vi været nødsaget til at finde en anden løsning. Suppleanterne Helle Feifer og Anders Thomsen har delt opgaven, hvilket kun har kunnet lade sig gøre, fordi de begge har vist en høj grad af fleksibilitet og ansvarlighed. Da der ikke var opstillede kandidater på generalforsamlingen, har bestyrelsen brugt tid på at finde en mulig kandidat. Dette er heldigvis lykkedes, da Mette Espersen, Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midt, har takket ja til opfordringen. Mette Espersen har deltaget i bestyrelsesmøderne, og bliver formelt set valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen 2013.
Fyraftensmøderne i 2012 omhandlede nye teknologiske muligheder. Oplægsholder var Gerda Nielsen fra Mikro Værkstedet, der bl.a. fortalte om brugen af Intowords på Ipad, CD-ord samt om den nyeste viden og værktøjer til hukommelsestræning. På Sjælland var der desværre så få tilmeldte, at mødet blev aflyst. Til gengæld var fyraftensmødet på ASV Horsens en stor succes med ca. 50 tilmeldte. Det var første gang, det jyske fyraftensmøde blev afholdt på ASV Horsens, hvor bestyrelsesmedlem Annie Houlberg er områdeleder.Det var en fornøjelse at opleve den tværfaglige bredde indenfor rehabiliteringsområdet, som de fremmødte repræsenterede – og ikke mindst, at Gerda Nielsen, på under tre timer, formåede at give os en teknologisk opdatering.
Bestyrelsesmedlemmernes egne netværk har i år haft særdeles stor betydning for DaNS.  Det har bl.a betydet, at DaNS har fået et flot nyt logo, uden økonomiske udgifter for vores medlemmer, takket være bestyrelsesmedlem Signe Sørensen, VSU Tønder. Det nye logo har også medført, at vi for først gang i DaNS´s historie, nu kan vise en flot DaNS kuglepen frem. Et reklamefremstød som vi selvfølgelig håber, fremmer kendskabet til DaNS.

Medlemskaber 2012/13.19 enkeltmedlemsskaber, 17 dobbeltmedlemskaber,10 tripple medlemskaber . Sidste år var der et samlet medlemstal på 105, hvor vi i år må konstatere en større nedgang, da det samlede medlemstal er på 83.Kognition og Pædagogik 2012/13Vi håber, at I som medlemmer stadig oplever, at modtage et tidsskrift der er med til at holde jer ajour og gøre jer nysgerrige. Der er udkommet følgende numre.Kognition & Pædagogik nr. 83Tema: Foretagsomhedens pædagogikKognition & Pædagogik nr. 84Tema: Langsommelighedens pædagogikKognition & Pædagogik nr. 85Tema: Ny Nordisk Skole? Ny Nordisk Pædagogik?Kognition & Pædagogik nr. 86Tema: Bæredygtig pædagogikKognition & Pædagogik nr. 87Tema: Menneskevenlig ledelse
DaNS´ hjemmeside Bestyrelsens ønske er at have en dynamisk hjemmeside, hvor man som medlem løbende kan holde sig opdateret. Hjemmesiden, hvor Signe Sørensen er wep-ansvarlig, er stadig under udvikling, og Signe har brugt mange timer både ift. at opdatere hjemmesiden og på at udvikle på den tekniske del. Vi mangler fortsat at kunne lægge billeder ind, men forventningen er, at det lykkes i 2013.Landskonference 2012Emnet for 2012 var ”Et neuropædagogisk spændingsfelt – i rehabiliteringen af personer med erhvervet hjerneskade.”De tre oplægsholdere var: Anette Holmgren, psykolog og narrativ terapeut, meddirektør i DISPUK.Leif Olsen, seniorforsker i Anvendt Kommunal Forskning.Lars Lipperts, der på egen krop har mærket, at blive ramt af en apopleksi.En konference-dag, der stadig står meget klart i erindringen, især pga. Lars Lipperst stærke fortælling om rejsen tilbage til livet. Læs gerne mere om dagen på vores hjemmeside.
I bestyrelsen var vi, op til konferencen, mentalt ramt af finanskrisen. Derfor havde vi besluttet at beskære frokosten – fra en meget lækker buffet til en lækker sandwich. Dette medførte en del kritiske røster, da både lokalet frokosten skulle indtages i, samt sandwichkvaliteten, var under al kritik. Det skal dog tilføjes, at konferencen økonomisk hang sammen pga. færre udgifter til maden.

Året der kommerVi vil fortsat arbejde for to årlige fyraftensmøder og afholdelse af den årlige konference. Det er vigtigt, at vi som bestyrelse mærker opbakningen fra vores medlemmer, og det er også vigtigt at der er interesse for bestyrelsesarbejdet. Vi, som bestyrelse, vil gøre vores til, at DaNS får medlemsfremgang , da vi måske mere end nogensinde har vores berettigelse i at være ”DaNS – dit landsdækkende netværk”. Reduktionen af rehabiliteringstilbud landet over har ”atomiseret” de gammelkendte rehabiliteringsnetværk.
Skrevet af formand Anne Mette Aalund

Der er lukket for kommentarer.