Fyraftensmøde forår 2010

Syn, hjerneskade og læsningv/ optometrist Steen Aalberg
Steen Aalberg har siden 1990, gennem uddannelsesforløb i USA, Sverige og Letland, specialiseret sig i synets udvikling, motorik og neurologi. Han driver nu en specialklinik for synsundersøgelse og træning.
Indhold:
Rehabilitering efter hjerneskade er et multifaktorielt problem. Synet er for os mennesker en massiv faktor i alt hvad vi oplever og gør. Da syn og synsprocesser er medvirkende i alle vores gøremål, er det nærliggende også at se på dets opgave i forbindelse med læsning og på de mulige forhindringer der mere generelt kan formes i det visuelle system efter en hjerneskade.
For at anskueligøre den logiske sammenhæng i processerne, vil jeg:
Give en definition af syn
Give et løst overblik over noget af den visuelle neurologi, som er involveret
Anskueliggøre synets overordnede formål
Give nogle demonstrationer af syn og perception
Beskrive nogle neurologiske skader, synsproblemer og symptomer
Give et par eksempler på diagnosticering og test
Fortælle om optometriske træningsprincipper, hieraki og nødvendige forudsætninger med paralleller til jeres eget område.
Forhåbentlig skaber jeg hermed et større overblik, selvom synet er så facinerende komplekst at det, på trods af at være det mest udforskede område, byder på stadig flere ubekendte. Jeg håber dette også kan bidrage til et stadigt udvidet interdiciplinært samarbejde til gavn for de hjerneskadede.
Pris: inkl. let anretning + vin/vand
Medlemmer: 50 kr.
Ikke medlemmer: 100 kr. (man kan tegne medlemsskab ved indgangen)
Torsdag d. 28. januar 2010 kl. 17-20 i Vejle
Center for Specialundervisning, Solsikkevej 6, 7100 Vejle.
Tilmelding senest d. 21. januar til Mogens Vedel
E-mail: mv@csv-vejle.dk
Torsdag d. 4. februar 2010 kl. 17-20 i København
Center for Specialundervisning, Frankrigsgade 4, 2300 Kbh S.
Tilmelding senest d. 28. januar til Annalise Meisner Lund
E-mail: annelise.meisner.lund@hvh.regionh.dk eller tlf.: 24 25 83 28

Der er lukket for kommentarer.