Fyraftensmøde forår 2009

Hjerneskade og træthed
v/ psykolog Lucie Nielsen
Lucie Nielsen har i forbindelse med sin praktik ved Hjerneskadecentret i Odense beskæftiget sig med træthedsproblematikken hos hjerneskadede og skrevet speciale om emnet.
Program for oplægget:
Hvad er hjerneskadetræthed for et fænomen
Opsummering af reslutaterne fra undersøgelsen “Hjerneskade og træthed 2007″ (fra specialet)
Selvtestning med MFIS, scoring og normmateriale til MFIS’ træthedsskala
Pause
Hjerneskadetræthed og undersøgelsesmetoder/diagnostisering; kvalitative vs. kvantitative metoder
Fokus på hjerneskade og træthed – evt. gruppearbejde
Pris – inkl. let anretning + vin/vand
Medlemmer: 50 kr.
Ikke medlemmer: 100 kr. (man kan tegne medlemsskab ved indgangen)
Torsdag d. 29. januar 2009 kl. 17-20 i København
Center for Specialundervisning, Frankrigsgade 4, 2300 Kbh S.
Tilmelding senest d. 22. januar til Annalise Meisner Lund
E-mail: annelise.meisner.lund@hvh.regionh.dk eller tlf.: 24 25 83 28
Torsdag d. 5. februar 2009 kl. 17-20 i Århus
Lyngåskolen, Graham Bellsvej 1, 8200 Århus
Tilmelding senest d. 29. januar til Bodil Skov
E-mail: bs-hsc@aarhus.dk eller tlf.: 89 38 40 40

Hjerneskade og træthed
v/ psykolog Lucie Nielsen
Lucie Nielsen har i forbindelse med sin praktik ved Hjerneskadecentret i Odense beskæftiget sig med træthedsproblematikken hos hjerneskadede og skrevet speciale om emnet.
Program for oplægget:
Hvad er hjerneskadetræthed for et fænomen
Opsummering af reslutaterne fra undersøgelsen “Hjerneskade og træthed 2007″ (fra specialet)
Selvtestning med MFIS, scoring og normmateriale til MFIS’ træthedsskala
Pause
Hjerneskadetræthed og undersøgelsesmetoder/diagnostisering; kvalitative vs. kvantitative metoder
Fokus på hjerneskade og træthed – evt. gruppearbejde
Pris – inkl. let anretning + vin/vand
Medlemmer: 50 kr. Ikke medlemmer: 100 kr. (man kan tegne medlemsskab ved indgangen)
Torsdag d. 29. januar 2009 kl. 17-20 i KøbenhavnCenter for Specialundervisning, Frankrigsgade 4, 2300 Kbh S.Tilmelding senest d. 22. januar til Annalise Meisner LundE-mail: annelise.meisner.lund@hvh.regionh.dk eller tlf.: 24 25 83 28
Torsdag d. 5. februar 2009 kl. 17-20 i ÅrhusLyngåskolen, Graham Bellsvej 1, 8200 ÅrhusTilmelding senest d. 29. januar til Bodil SkovE-mail: bs-hsc@aarhus.dk eller tlf.: 89 38 40 40

Der er lukket for kommentarer.