Landskonference 2010

Torsdag d. 20. maj i Odense
Neurovidenskab – forklarer den alt?

9.00 Ankomst, registrering og kaffe
9.45 Velkomst v/DaNS’ formand Karen Sørensen
10.00 ”Læsevanskeligheder efter hjerneskade: Hvad kognitiv neurovidenskab kan forklare, og hvad vi stadig ikke ved.” v/Cand.psych., PhD Randi Starrfelt
11.30 Frokost
12.30 ”Hvilke filosofiske dimensioner og kulturelle aspekter er der på, at vi lever i et samfund, hvor forklaringer på menneskelig adfærd i stigende omfang henviser til hjernen” v/PhD, Professor (MSO)Svend Brinkmann
13.45 Pause
14.00 ”Den nyeste viden indenfor neurovidenskaben – og hvad kan vi bruge den til?” v/Professor i neurobiologi og farmakologi Albert Gjedde
15.15 Spørgsmål fra salen og debat v/ Svend Brinkmann og Albert Gjedde
15.45 Afslutning
16.15 Generalforsamling – DaNS’ 9. ordinære generalforsamling.


Kun for medlemmer
Randi Starrfelt, cand.psych., PhD er ansat som forsker på Center for Visuel Kognition ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Hun er specialist i klinisk neuropsykologi, og har tidligere arbejdet indenfor neurologi og rehabilitering. Hun er bl.a. redaktør og medforfatter til bogen Klinisk neuropsykologi, der blev udgivet på Frydenlund i 2008. Hendes primære forskningsinteresser er forstyrrelser i læsning, visuel perception og opmærksomhed efter erhvervet hjerneskade.
Svend Brinkmann, Cand. psych., PhD, er ansat som Professor med særlige opgaver i almenpsykologi og kvalitative metoder ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Han er bl.a. forfatter til bogen “Psyken: Mellem synapser og samfund”, der viser, at den menneskelige psyke er et produkt af både biologien og hjernens synapser samt af kultur og samfund.
Albert Gjedde, professor i neurobiologi og farmakologi. Leder for Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, København. Albert Gjedde er både nationalt og internationalt kendt, som en af de førende forskere indenfor neurovidenskaben. Et af de videnskabelige gennembrud, der placerede Albert Gjedde i forskningens frontlinje, var i 1996, hvor hans gruppe påviste tankens hastighed ved hjælp af hjerneskanninger. Den menneskelige bevidsthed er stadig et område, der optager Albert Gjedde. Albert Gjedde vil give os den nyeste viden indenfor neurovidenskaben, og hvad vi så kan bruge denne viden til.

Der er lukket for kommentarer.