DaNS Landskonference 2015

Robusthed, hjerne og læring

Torsdag den 7. maj 2015

Mind, brain and education
v. Ole Lauridsen

Oplæget tog afsæt i forskningsgrenen ‘ Mind, brain and education’ og bevægede sig ind i områderne ‘Hvad ved vi?’ (dvs. hvad ved forskningen mere konkret om hvordan hjernen i almindelighed lærer) og ‘Hvad kan vi?’ (dvs. hvordan kan vi omsætte denne viden til praksis).

Ole Lauridsen er lektor ved Center for Undervisning og Læring, School of Buisness and Social Sciences, Aarhus Universitet. Han er oprindelig mag. art. i tysk og arbejdede i mange år ved Erhvervssprogligt Institut, Handelshøjskolen i Aarhus, før den blev fusioneret ind i Aarhus Universitet.
Interessen for undervisning og læring lå hele tiden bag det faglige, og for snart 15 år siden bevægede han sig ind på dette område, efterhånden – fra 2007 – på fuld tid.
Hjernen og læring blev for alvor en del af hans arbejdsfelt efter et sommerkursus på Havard i 2009, og siden da har det stået i centrum. Han arbejder for og med at få ‘Mind, brain and education’, som forskningsgrenen kaldes, oversat ind i en dansk tradition med fokus på de videregående uddannelser, og der vil i marts 2016 komme en bog ud af det.

Mental robusthed – hvad vil det sige og hvordan hjælper det os?
v. Eva Hertz

Den tidligere forskning i mental robusthed tog udgangspunkt i 1960′ernes børnepsykologi. Man antog dengang, at mental robusthed var et sjældent træk, men vi ved nu, at mental robusthed hos såvel børn som voksne er ret almindeligt, og forskningsmæssigt er fokus nu rettet mod ‘den robuste fænotype’, herunder adfærdsmæssige, kognitive, neurale, molekylære og hormonale elementer i forhold til robusthed.
oplæggets vinkel på mental robusthed beskriver de centrale psykologiske færdigheder, der hjælper os til at håndtere sterss, udfordringer og svære hændelser. Endvidere gives konkrete eksempler på træning af mental robusthed.

Eva Hertz er psykolog, Ph.d og direktør i Center for mental Robusthed. Hun arbejder med træning af mental robusthed, trivsel, arbejdsglæde og forebyggelse af stress med afsæt i anvendt positiv psykologi i offentlige og private virksomheder, og er endvidere ekstern loktor i positiv psykologi, ved Aarhus Universitet.

Læs mere på www.mentalrobusthed.dk

Der er lukket for kommentarer.