DaNS

Formål

Selskabets formål er at virke til fremme af neuropædagogikken:

  • Være forum for den neuropædagogiske debat indenfor pædagogiske, 
psykologiske, sundhedsmæssige og sociale arbejdsområder.
  • formidle udveksling af viden, synspunkter og informationer indenfor området.
  • profilere og synliggøre den neuropædagogiske indsats.
  • være kontaktorgan til beslægtede fagområder i ind- og udland.
  • forestå og igangsætte kursus- og efteruddannelsesaktiviteter på området.
  • være i kontakt med Videnscenter for Hjerneskade og brugerorganisationer på området.

Bestyrelsen

Formand
Signe Sørensen
Speciallærer
VSU  Tønder
sigsoe@toender.dk

Næstformand
Bettina Schmidt Olesen
Speciallærer
Senhjerneskadekonsulent
CSV Vejle
besco@vejle.dk

Sekretær
Mette Espersen
Talepædagog/Speciallærer
Konsulent på institut for Kommunikation og Handicap
Region Midt
mette.espersen@ps.rm.dk

Kasserer
Lone Bertram
Talepædagog
Kommunikation og teknologi, Horsens
lhb@horsens.dk

Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Skotte
Speciallærer
VSU Nyborg
lss@nyborg.dk

Suppleanter

Annie Houlberg
Speciallærer
annie.houlberg@gmail.com

Maria Ødegaard
Socialrådgiver
Hjerneskadeforeningen
maria@hjerneskadeforeningen.dk

Søren Toftebo Jørgensen
Speciallærer, Kandidat i pædagogisk psykologi
Neurokonsulent
CSU Holbæk
stofj@holb.dk

Der er lukket for kommentarer.