Om DaNS

Den røde tråd

Den røde tråd siger noget om DaNS: Vi prøver at favne hele rehabiliteringsforløbet, og har fokus på det involverede fagpersonale, som arbejder med den skadesramte og de pårørende. Vores medlemmer kommer fra forskellige fagområder – og fra vidt forskellige organisationer – så vi arbejder altid på at finde relevante fællesnævnere.

Vi løber gerne hurtigt for at kunne præsentere ny praksisforskning, som kan bidrage med håb og inspiration til området.

Formål

Selskabets formål er at virke til fremme af neuropædagogikken:

  • Være forum for den neuropædagogiske debat indenfor pædagogiske, 
psykologiske, sundhedsmæssige og sociale arbejdsområder.
  • formidle udveksling af viden, synspunkter og informationer indenfor området.
  • profilere og synliggøre den neuropædagogiske indsats.
  • være kontaktorgan til beslægtede fagområder i ind- og udland.
  • forestå og igangsætte kursus- og efteruddannelsesaktiviteter på området.
  • være i kontakt med Videnscenter for Hjerneskade og brugerorganisationer på området.

Bestyrelsen

Formand
Signe Sørensen
Speciallærer
VSU Tønder
sigsoe@toender.dk

Næstformand
Bettina Schmidt Olesen
Speciallærer
Senhjerneskadekonsulent
CSV Vejle

besco@vejle.dk

Sekretær
Mette Espersen
Talepædagog/Speciallærer
Konsulent på institut for Kommunikation og Handicap
Region Midt
mette.espersen@ps.rm.dk

Kasserer
Lone Bertram
Talepædagog
Kommunikation og teknologi i Horsens
lhb@horsens.dk

Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Skotte
Speciallærer
VSU Nyborg
lss@nyborg.dk

Suppleanter

Annie Houlberg
Speciallærer
annie.houlberg@gmail.com

Maria Ødegaard
Socialrådgiver
Hjerneskadeforeningen
maria@hjerneskadeforeningen.dk

Søren Toftebo Jørgensen
Speciallærer, Kandidat i pædagogisk psykologi
Neurokonsulent
CSU Holbæk
stofj@holb.dk

 

Der er lukket for kommentarer.